Politica de confidentialitate

Politica Flamingo Volleyball Club privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liber circulație a acestor date, modificată și completată , Asociația Flamingo Volleyball Club, persoană juridică română fără scop patrimonial cu sediul în Constanța,Bdul Tomis nr.143 A, numărul și data înscrierii în registrul special 70/12.09.2016, codul de înregistrare fiscală 36558386, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

 Siguranța si protecția datelor

Securitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru noi. Păstrăm măsuri adecvate de precauție de ordin administrativ, tehnic și fizic pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării si tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia noastră.

Can Spam Act

Actul CAN-SPAM este o lege care stabilește regulile pentru e-mail comercial, stabilește cerințele pentru mesaje comerciale, dă destinatarului dreptul de a bloca primirea de email-uri nedorite și precizează sancțiuni dure pentru încălcări.

Noi colectăm adresa de e-mail cu  scopul de a:
• trimite informații, răspunde la întrebări și solicitări;
• s-ar putea de asemenea,  să vă trimitem informații suplimentare legate de produs și / sau serviciu.

Pentru a fi în conformitate cu CanSpam suntem de acord cu următoarele:
• Nu folosim subiecte false sau înșelătoare;
• Includerea adresei fizice a sediului nostru  sau a site-ului.

Dacă în orice moment doriți să vă dezabonați de la primirea email-urilor viitoare, puteți să
urmați instrucțiunile din partea de jos a fiecărui e-mail si va vom elimina imediat din toată corespondența.

Când ne contactați

Dacă aveți  întrebări referitoare la  politica noastră de confidențialitate ne puteți contacta folosind datele de mai jos.

Asociatia Club Sportiv Flamingo Volleyball Club
Bdul Tomis nr.164, Constanta
România
office@flamingovolei.ro
0751287098