Regulament Volei

REGULAMENTUL  CAMPIONATULUI DE MINI-VOLEI 

EDIŢIA  2018-2019

 

 

CAPITOLUL  I –SCOP

Iniţierea, pregătirea şi orientarea spre performanţă a celor mai tineri băieţi şi fete, care doresc să practice jocul de volei.

CAPITOLUL  II – ORGANIZARE

Campionatul de mini-volei este organizat de către F.R.Volei cu sprijinul M.E.C. şi al A.J.V., prin comisiile locale şi  cluburile sportive cu secţii de volei.

Jocurile se vor desfăşura numai în săli corespunzătoare jocului de mini-volei.

Înălţimea fileului este de  2,10 m.

 

CAPITOLUL  III – SISTEMUL ŞI DATELE DE DESFĂŞURARE

Campionatul se va desfăşura în 3 faze, după cum urmează:

 • faza a I a   -  interjudeţeană care se va desfășura sub formă de turneu la fiecare echipă din grupă;
 • faza a II a  - semifinală I           29 – 30.03.2019

                    semifinală II          19 – 20.04.2019

 • faza a III a  - finală.                   22 – 26.05.2019

-Faza I a -În faza interjudeţeană echipele vor fi repartizate pe criterii geografice în serii de 4 echipe( in funcție de câte echipe se vor înscrie)  şi vor desfăşura câte un turneu simplu la fiecare echipă din grupă . Ordinea de desfășurare a turneelor este dată de poziția din grupă, grupe ce vor fi afișate pe Site-ul FRV.

 Echipele vor susţine câte 2(două) jocuri pe zi. Ordinea meciurilor va fi conform tabelei Berger, echipele pastrandu-și pozitia de pe site-ul FRVolei .

Turneele se vor desfăşura în următoarele perioade :

 Turneu I : 26-27.10.2018  Turneul II : 23–24.11.2018 Turneul III : 07-08.12.2018 Turneul IV : 25-26.01.2019

In cazu seriilor cu 5 echipe Turneul V 22-23.02.2019.

Modul de desfășurare al turneelor:

La grupele de 4 echipe: primul turneu va fi organizat de echipa care ocupă  pozitia 1, al doilea turneu de echipa de pe poziția a 2-a, s.a.m.d.

La grupele de 5 echipe:

 • primul turneu va fi organizat de echipa care ocupă poziția 1 (echipa de pe poziția a 5-a nu participă);
 • al doilea turneu va fi organizat de echipa care ocupă poziția a 2-a (echipa de pe poziția 1 nu participă);
 • al treilea turneu va fi organizat de echipa care ocupă poziția a 3-a (echipa de pe poziția 2 nu participă);
 • al patrulea turneu va fi organizat de echipa care ocupă poziția a 4-a (echipa de pe poziția 3 nu participă);
 • al cincilea turneu va fi organizat de echipa care ocupă poziția a 5-a (echipa de pe poziția 4 nu participă).

Cererile de înscriere pentru faza interjudeţeană vor fi trimise la F.R.V., până la data de 31.05.2018.

Datorita numarului diferit de echipe înscrise în campionat, calificarea în faza semifinală se va face astfel :

- La feminin – se califică  pentru faza semifinală echipele clasate pe  primele două locuri.

- La masculin – se califică pentru faza semifinală echipele clasate pe primele două locuri si cele mai bune 4 echipe de pe locul trei.

-Faza a II a - În faza semifinală I,  echipele calificate vor fi împarțite la feminin in 6 serii a câte patru echipe iar la masculin în 4 serii a câte patru echipe. Repartiția se va face pe criterii valorice si geografice (pe cât e posibil) , iar echipele vor disputa un turneu simplu cu doua jocuri pe zi.

Jocurile se vor desfăşura conform tabelei Berger, numerele de ordine ale echipelor fiind stabilite în cadrul şedinţei tehnice care va avea loc la ora 19.00, în ziua premergătoare începerii turneului, în localitatea de desfăşurare a acestuia.

Turneul se va desfăşura în perioada 29-30.03.2019 la masculin și feminin, în localităţi care vor fi desemnate  de C.C.Competiții în urma ofertelor venite de la echipe.. 

Desemnarea localităţilor care vor găzdui turneele din faza semifinală I va avea loc în data de 12.03.2019, ora 17 la sediul F.R.V.

Se califică pentru faza finală , la feminin si la masculin echipele clasate pe primul loc din fiecare serie.

 Echipele clasate pe locurile 2 și 3 la masculin vor fi repartizate în două serii care vor participa la faza semifinală II, iar echipele clasate pe locul 2 și cele mai bune două locuri 3 de la feminin vor fi repartizate în două serii care vor participa în faza semifinală II. Turneul semifinal II se va desfășura în perioada 19 -20.04.2019.

Desemnarea localităţilor care vor găzdui turneele din faza semifinală II va avea loc în data de 09.04.2019, ora 17 la sediul F.R.V.

Echipele clasate pe primele 2 locuri la masculin și primul loc la feminin de la faza simifinală II vor participa la faza finală împreună cu echipele calificate din faza semifinală I.

 

 

-Faza a III a -Turneul final se va desfăşura pe durata a 5 zile, cele 8 echipe calificate fiind repartizate în 2 serii, după cum urmează:

 

 

In cazul in care echipele se califică din 4 serii semifinale

 

Seria I-a - locul 1 din grupa A semifinală, locul 2 din grupa B, locul 1 din grupa C, locul 2 din grupa D.

Seria a II-a - locul 2 din grupa A semifinală, locul 1 din grupa B, locul 2 din grupa C, locul 1 din grupa D.

In cazul in care echipele se califică din 8 serii semifinale

 

Seria I-a - locul 1 din grupa A, locul 1 din grupa C, locul 1 din grupa E, locul 1 din grupa G.

Seria a II-a - locul 1 din grupa B, locul 1 din grupa D, locul 1 din grupa F, locul 1 din grupa H.

 

Echipele vor juca fiecare cu fiecare, în cele două grupe, conform  tabelei Berger, cu numere de ordine  stabilite prin tragere la sorţi în cadrul şedinţei tehnice care va avea loc  în localitatea de desfăşurare a turneului, în ziua premergătoare începerii acestuia la ora 19.00 .

             După desfăşurarea jocurilor din cele două serii, echipele clasate pe locurile 1şi 2 în seria I şi seria a II a vor juca pentru a stabili echipa campioana.

             La fel vor proceda şi echipele clasate pe locurile 3 şi 4 în fiecare serie,  stabilind astfel locurile 5-8.

             Desfăşurarea jocurilor și ordinea în cele două serii se va face astfel:

                  -      jocul 1 - locul 4 din seria I a cu locul 3 din seria a II a,

 • jocul 2 - locul 3 din seria I a cu locul 4 din seria a II a,
 • jocul 3 - locul 2 din seria I a cu locul 1 din seria a II a,
 • jocul 4 - locul 1 din seria I a cu locul 2 din seria a II a,

În ultima zi a turneului se vor întâlni:

                  -      jocul 5 – învinsele din jocurile 1şi 2

 • jocul 6 – învingătoarele din jocurile 1şi 2
 • jocul 7 – învinsele din jocurile 3 si 4,
 • jocul 8 – învingătoarele din jocurile 3 si 4

    

Jocurile se vor desfăşura în două săli de joc (I şi II). Repartizarea celor două serii pe săli se va face prin tragere la sorţi. Desfăşurarea jocurilor pentru locurile 1-4 va avea loc în sala I, desemnată de organizator în cadrul şedinţei tehnice, iar jocurile pentru locurile 5-8 în sala II. 

Desemnarea localităţilor care vor organiza turneele finale (m+f),va avea loc pe 07.05.2019 ora 11.00 la sediul F.R.V.

Turneul final se va desfăşura în perioada 22-26.05.2019, în localităţile  care vor fi stabilite conform regulamentului de atribuire al turneelor (trebuie să dispună de două săli de joc regulamentare).

 

 

CAPITOLUL  IV – CONDIŢII DE PARTICIPARE

În campionatul de mini-volei, ediţia 2018-2019, echipele participante au dreptul să folosească jucători născuţi:

 • la feminin 2007 și mai tineri
 • la masculin 2006 și mai tineri

 Participarea jucătorilor se face pe bază de legitimaţie eliberate de FR Volei .

Legitimaţiile vor fi însoţite de viza medicală a sportivului, efectuată conform Ordinului 1058/404 publicat în Monitorul Oficial din 14.05.2003, în cabinete specializate în medicină sportivă.

La faza interjudeţeană se poate înscrie orice echipă care face parte dintr-un club afiliat la F.R.V., care posedă Certificat de Identitate Sportivă.

                Cluburile care înscriu în campionat 2 echipe feminine sau masculine sunt obligate să trimită la F.R.V. tabele nominale cu componenţa echipelor.

                Aceste cluburi pot face o selecţionată a celor două echipe, începând cu  faza în care una dintre ele nu    s-a calificat. Deasemenea cele două echipe ale aceluiași club nu se pot califica în faza finală

Sălile de joc trebuie să fie dotate cel puţin cu tabelă de marcaj manuală.

              Cererile de înscriere pentru faza interjudeţeană vor fi trimise la F.R.V., până la data de 31.05.2018.

        Cererile de înscriere în ediţia 2019-2020 pentru Minivolei vor fi trimise la F.R.Volei până la data de 31.05.2019, dată până la care se va face şi dovada achitării taxelor de înscriere. După această dată, cererile de înscriere se vor putea înregistra achitând dublu taxei de înscriere corespunzătoare cererii, dar nu mai târziu de 20.06.2019.

 

CAPITOLUL V – DISPOZIŢII FINALE

Echipele clasate pe primul loc în etapa finală vor fi declarate Campioane la Mini Volei pe anul competiţional 2018-2019 şi vor primi din partea F.R.Volei trofeul, diplome,15 medalii şi 15tricouri de campion.

Echipele clasate pe locurile 2 şi 3 vor primi medalii şi diplome, iar echipele clasate pe locurile 4-8 vor primi diplome.

La turneele fazei interjudeţene, cheltuielile reprezentând transportul, cazarea şi masa arbitrilor delegaţi vor fi suportate de echipa organizatoare iar îndemnizaţiile de arbitraj pentru întreaga brigadă  fiind suportate de către echipele participante.

La turneele semifinale și finale, cheltuielile reprezentând transportul, cazarea, masa și indemnizația arbitrilor delegaţi vor fi suportate de către echipele participante..

            În situaţia în care la un turneu nu se prezintă una sau mai multe echipe, cheltuielile arbitrilor delegaţi  vor fi achitate de către  echipele care  s-au prezentat la turneele respective.

 

 

CAPITOLUL VI – DESPRE JOCUL DE MINI-VOLEI

Terenul de joc este de 7 x 7 m, iar zona de atac este 2,3 m lăţime.

Înălţimea fileului este de 2,10 m.

Lotul este format din minim 8 jucatori si maxim 12 jucatori.

                Obligativitatea derularii jocului cu 3 lovituri si a efectuarii serviciului prin procedeul  de jos, din fata

Trimiterea mingii in terenul advers din prima sau a doua lovitură, cu sau fără  intenție, LA PRELUAREA SERVICIULUI, va fi sancționată cu pierderea fazei de joc de către această echipă;

LA PRELUAREA LOVITURII DE ATAC, CÂND MINGEA RICOȘEAZĂ ÎN TERENUL ADVERS, ESTE CONSIDERATĂ CORECTĂ, DACĂ NU SE CONSTATĂ INTENȚIA DE A SĂVÂRȘI ACEST LUCRU;

Jucătorii trebuie să-și respecte pozițiile de joc conform rotației ( fără schimb de locuri sau intrarea jucătorului din linia a doua ).

Ridicarea se va efectua de către jucătorul aflat în zona 2, în situația echipei care efectuează preluarea serviciului. Pentru echipa aflată în situația preluării atacului (faza aII a), ridicarea poate fi efectuată de oricare jucător.

În teren echipele sunt formate din 4 jucători (doi în linia întâi şi doi în linia a doua).

In primele 3 seturi, un jucător poate evolua doar în 2 dintre acestea . Din setul 4, alcătuirea formației de joc este fără restricții și sunt permise 4 schimbări în timpul setului.

Pe durata seturilor I, II, şi III nu este permisă schimbarea nici unui jucător, cu excepţia cazului în care se accidentează vreunul.

Jocurile vor fi arbitrate de 2 arbitri (A1 şi scorer) până la faza finală. La faza finală vor arbitra  A1, A2, şi scorer, iar în funcţie de posibilităţi pot fi programaţi şi doi asistenţi de linie.

În concursurile de mini-volei echipele vor susţine în toate etapele câte 2 jocuri pe zi (unul dimineaţa si altul după-amiază, ultimul joc al zilei programat nu mai tarziu de orele 20.00).

Jocul este câştigat de echipa care câştigă prima 3 seturi.

Terenul de mini-volei va fi marcat în mijlocul ternului de joc normal, având trasate toate liniile regulamentare (linia de atac, prelungirea liniei de atac, zona de serviciu).